EĞİTİM METODU

  • ATAŞEHİR YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU

EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ


Ataşehir YAPA Anaokulumuzda MULTIPLE INTELLIGENCE (çoklu zeka ) ve HIGH-SCOPE (etkin öğrenme)  eğitim sistemi uygulanmaktadır.  High-Scope A.B.D.’de geliştirilmiş olan bir okul öncesi eğitim programıdır. UNICEF tarafından EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ ödülünü almıştır. HIGH-SCOPE programının amacı, “gelişimsel olarak tutarlı bir eğitim ” sağlamaktır. Programın dayandığı temel prensip etkin ve yaşayarak öğrenme prensibidir. Bu sistem doğrultusunda okulumuz; İngilizce dahil, tüm branşları ve kazanımları hayatın içine katmaya çalışıyor.

 HIGH/SCOPE ÖĞRENME MODELİ

Etkin öğrenmenin içsel ve insana özgü yönüyle, High/Scope, evrensel bir eğitim modelidir. Çağdaş bir eğitim modelinin gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahip, çocuğun düşünsel ve sosyal gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşımdır.

High/Scope çerçevesinde uygulanan eğitim programında, her ders için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. High/Scope yaklaşımında çocuklar, bilgiye, anlamlı eğitim deneyimleri yoluyla ulaşan etkin öğrencilerdir. Öğretmenler de, çocukları bilgiye ve olgunlaşmaya doğru götürecek yolu, yine çocukların keşfettiği ve izlediği eğitim ve öğretim sürecinde, onlara eşlik eden, destek veren rehber kişiler olarak yer alırlar.

Bu eğitim modelinde hedef, çocuğun doğal ilgi, eğilim ve amaçlarındaki yapıcı güçten, çocuğun çok yönlü gelişim sürecinde faydalanabilmesidir. High/Scope öğretmeni sınıfta çocuklara çok çeşitli materyal sağlar. Çocukları planlama, planlarını uygulama ve sonucunun üzerinden geçme yönünde destekler. Bireysel olarak etkileşim içinde olup detaylı gözlemler yapar. Küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar, müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olur.

ETKİN EĞİTİM NEDİR?

Gelişimsel açıdan en uygun eğitim tarzı olarak gösteriliyor. Çocuk kendi seçtiği, kendi ilgi gördüğü etkinlikten başlayarak ve bütün duyularını kullanarak, hazır olduğu zaman yaşayarak öğreniyor. Çocuk planlarını kendi yapıyor, uyguluyor yani oynuyor daha sonra da hatırlıyor. Bu da zaman denetimi için ona fırsat sunuyor. Etkin öğrenmenin olmazsa olmazı temel deneyimler. Bu deneyimler aslında çocuklar tarafından sürekli olarak yapılır, yuvada yapılan, bu yaptığı işin farkında olmasını sağlamaktadır.

GEMS ÇALIŞMALARI 
GEMS –Great Explorations in Math and Science (Fen'de ve Matematik'te Büyük Araştırmalar)

Ataşehir YAPA Anaokulunda  Fen Doğa deneylerine ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmek için Gems programından destek almaktayız.   

GEMS Programı (Great Explorations in Math and Science) California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS programı ile okulumuzdaki fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzik etkinliği ile birleştirip öğrenmeyi sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Gems etkinlikleri öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal güçlerini de geliştirmektedir. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler.
Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır.
Ayılar, Karıncalar, Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Habitat (Doğal Karasal Ortam Yaratma) Kelebekler,  gibi… Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır.

GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaktadır.

MULTIPLE INTELLIGENCE (ÇOKLU ZEKA )
NEDEN EĞİTİM ÖĞRETİMDE ÇOKLU ZEKA?

Çoklu Zeka Teorisi’ne göre, insanlar 8 farklı zeka bölümüne sahiptir ve öğrenme, problem çözme gibi durumlarda 8 farklı yol kullanabilirler. Buna ek olarak bilgiyi almada, işlemede ve kullanmada bu 8 zeka, 8 farklı araç olarak kullanılabilir. İnsanlar sahip oldukları zeka bölümlerini ne kadar aktif hale getirirlerse zihinsel ve nörolojik olarak beyinde o kadar köprüler oluşturur. Yaşamın ilk yılları insanın kendini ve dünyayı tanıma ve keşfetme yıllarıdır. Bu sebeple özellikle okul öncesi eğitim döneminde çocuklara kendilerini keşfedecekleri zengin öğrenme ortamlarının sunulması son derece önemlidir. Her çocuk kendisine sunulan imkanlarla, kendi içinde, özel bir gelişim sürecine sahiptir.

İnsanların çok farklı zekalara ve her bir insanın farklı bir zeka dağılımına sahip olduğu gerçeğini kabul ettiğimizde çoklu zeka teorisini eğitim ve öğretimde şu alanlarda kullanabiliriz:
İnsanlardaki baskın olan zeka bölümlerini yada farklı bir deyişle her insanın kendine özgü kolay öğrendiği öğrenme yolunu kullanarak, o insana öğrenmede zorlandığı pek çok şeyi öğretebiliriz. Daha açık bir ifadeyle, insanların kendilerine en yakın gelen, en çok zevk aldıkları ilgi ve yetenek alanlarını etkili birer araç olarak kullanarak, onlara farklı alanları tanıma ve öğrenme için kapılar açabiliriz. Olumlu duyguların öğrenme sürecine pozitif katkıları olduğu bilimsel gerçeğini kabul ettiğimizde, öğrenciler kendi zevk aldıkları bir yolla, zorlandıkları bir alanda bile zevkle çalışıp kolaylıkla öğrenebileceklerdir.

YAPA Anaokulu’nda, öğretim programları, organizasyon ve içerik açılarından tam bir sistem bütünlüğü sağlanmıştır. Eğitim programları, projeler, geziler, aile katılımları ve sosyal etkinlikler ile desteklenmektedir

 

İngilizce

Anaokulumuzda; yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitimi OXFORD kaynakları ışığında onların yönlendirdiği ögretmenler ve yine oxford denetimleriyle birlikte; aktif öğrenme metoduyla verilmektedir. 

İngilizce programımızda amaçlanan çocukların Türkçe'den başka dillerin de olduğunun farkına varması ve başka dilleri öğrenmeye olumlu bir yaklaşıma sahip olmalarıdır. Anaokulumuzda, Yabancı Dil eğitimi her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır.

Her gün olan ingilizce dersleri; hikaye, drama, şarkı, tekerleme ve dansların kullanıldığı, ingilizcenin aktif olarak konuşulduğu bir ortamda yapılır. Ayrıca çocuklarımız; dersler dışında oyun, yemek, okula geliş ve gidiş saatlerinde ve bazı etkinliklerde de, ingilizce öğretmenimizle birlikte, doğal öğrenme ortamında bulunurlar.